klachten? doe uw mond openDoe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons weten. Samen nemen we de behandeling dan met u door en informeren u waarom voor de betreffende behandelmethode is gekozen. Indien nodig kan er gekozen worden voor een passende oplossing.

Klachten

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het TIP (Tandheelkundig Informatiepunt).

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van het SMG (Stichting Garantiefonds Mondzorg) waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Meer informatie kunt u ook vinden op de site van de KNMT, dit is de beroepsgroep waar wij bij aangesloten zijn.